S-a constituit în mai 2008, având ca membri fondatori patru absolvenți ai liceului: prof. Mariana Ursu - promoția 1972, ec. Ileana Crișan - promoția 1977, prof. Alexandra (Lup) Zamfir - promoția 1992 și prof. Simin Ursu - promoția 1960.
Scopul constituirii a fost acela de a atrage atenția absolvenților C.N.M.V Turda, de necesitatea implicării societății civile în proiecte care sprijină și promovează performanțele elevilor.
Tot ceea ce vom întreprinde va urmări îndeplinirea obiectivului prioritar al Asociației, acela de a asigura elevilor C.N.M.V Turda, oportunități suplimentare pentru instrucție și educație.
Pe de altă parte, Asociația Collegium este cadrul juridic legal care permite absolvenților liceului susținerea financiară a unor activități științifice, educative, culturale si sportive, desfășurate de elevii liceului, considerând că fiecare absolvent datorează ceva școlii care l-a format. Vrem să promovăm valorile tradiționale care au individualizat colegiul nostru în contextul liceelor de elită și in acest scop ne-am propus (și in mare parte am realizat) să dezvoltăm programe proprii și în regim de parteneriat cu alte instituții publice și ONG-uri, să organizăm cursuri și seminarii pentru elevi și părinți, precum și activități diferențiate care să corespundă nevoilor de formare a elevilor. Nu în ultimul rând, ne dorim să putem dezvolta și activități economice în vederea autofinanțării.